top of page

מנהלת פיתוח מסד נתונים ופלטפורמות דיגיטליות

אביבה מילר

אביבה בעלת תואר שני (MSW) מבית ספר וורצוילר לעבודה סוציאלית של Yeshiva University ולימודי תעודה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT) ומנחה קלינית לסטודנטים בעבודה סוציאלית. אביבה עבדה במגוון מוסדות טיפוליים לילדים בסיכון, תוך התמקדות בהתערבויות טיפוליות מוכוונות למטרת ויסות רגשי. ובמקביל מנהלת קליניקה פרטית בדגש על טיפול באמצעות CBT ו-DBT. אביבה שימשה כעובדת הסוציאלית הראשית של בית דניאלה במשך שנתיים. וכיום משלבת את הניסיון הטיפולי שלה עם היכולות הטכניות שלה בתפקידה כאחראית על תחומים של בניית מסד נתונים, איסוף מידע ארגוני ופיתוח מערכי מדידה והערכה לבית דניאלה.

bottom of page