top of page

הכלבים שלנו

ליילה, הארט, נס, הדסה ודבי, הם הכלבים של בית דניאלה ומהווים חלק אינטגרלי מצוות בית דניאלה! בכל יום ויום הכלבים שלנו לוקחים חלק מהותי בשגרה של בית דניאלה, הם נכנסים לשיעורים,מצטרפים לפגישות עבודה,ולעיתים חוזרים הביתה עם חלק מהחניכים. הכלבים מאפשרים לחניכים תקשורת שהיא מעבר למילים, הם מעניקים לחניכים אהבה ללא גבולות ובלי שיפוטיות. החניכים מטפלים, מטפחים ודואגים לכלבים מדי יום והכלבים מחזירים להם בטיפול אוהב ומסור בדרכם שלהם. צוות לכל דבר!

bottom of page