top of page

מנהלת רכיבה טיפולית

חן הלמר

מרפאה בעיסוק בעלת תואר שני ודוקטורנטית באוניברסיטה העברית. חן למדה הנחיית קבוצות ועוסקת במחקר על השפעות הרכיבה הטיפולית על בני נוער. מדריכה בכירה במסלול המתקדם לרכיבה טיפולית מטעם האיגוד המקצועי לטיפול בעזרת סוסים. חן גם עובדת בתחום בריאות הנפש ברכיבה טיפולית וכמרפאה בעיסוק במחלקת נשים בבית חולים איתנים.

bottom of page