top of page

טיפול באמצעות סוסים

הקשר בין בני האדם לסוסים הוא עוצמתי ומבוסס על הדינמיקה של פעולה ותגובה ישירה ומיידית בין הרוכב לסוס, כך שבני הנוער מבינים את ההשלכות של מעשיהם ולומדים לשלוט בתגובותיהם לגירויים מבחוץ. העוצמה שבהתמודדות עם בעל חיים גדול ומלכותי זה, יוצרת תחושה מרגשת של חופש המלווה בביטחון עצמי ומסוגלות. הנערים עוזרים בתפעול שוטף של חוות הסוסים וזוכים לשיעור רכיבה שבועי. העבודה עם סוסים מפתחת משמעת עצמית ועוזרת בהתמודדות עם ויסות עצמי.

bottom of page