top of page

כוחה של הקבוצה

בבית דניאלה אנחנו מאמינים גדולים בכוח של טיפול קבוצתי. הקבוצה משקפת, תומכת ולעיתים מאתגרת את החניך. בנוסף למפגשים הקבוצתיים היומיים שפותחים וסוגרים את היום, בית דניאלה קיימות מגוון אפשרויות לטיפול במסגרת קבוצתית:

DBT (טיפול דיאלקטי התנהגותי)
ויסות רגשי הוא אתגר רציני עבור כל בני הנוער בתקופת גיל ההתבגרות עם זאת, עבור בני נוער המתמודדים עם מצבים נפשיים זה אתגר עיקרי ומהותי. DBT (טיפול דיאלקטי התנהגותי) היא גישה מבוססת ראיות לוויסות רגשי. זו גישה מובילה המיושמת במחלקות פסיכיאטריות לנוער בבתי חולים ובמרכזים טיפוליים ברחבי העולם. בנוסף לקבוצות DBT השבועיות לחניכים, בית דניאלה מציע קבוצות DBT שבועיות להורים ולצוות. שפת ה-DBT ומערך המיומנויות הייחודיות שלו, הם חלק משמעותי בשפה הטיפולית של בית דניאלה ויש להם מקום במשך כל היום וגם בתקשורת בין ההורים לילדים בבית.

תרפיה באמצעות אומנויות
עבור החניכים בבית דניאלה מודעות עצמית היא אתגר משמעותי. בעזרת הטיפול באמצעות אמנויות ניתן להגיע באופן עקיף אל עולמו הפנימי של החניך/ה ולעקוף חסמים. כל חניך/ה מגיב לתרפיה שמדברת אליו ומאפשרת לו הבעה עצמית. בתהליכי טיפול באמצעות אמנויות, החניכים מגלים כלים עוצמתיים ויעילים שבהם הם יכולים להיעזר וללמוד להגיב ולמתן מצבים רגשיים קיצוניים, גם מחוץ לגבולות המרחב הטיפולי. אנו מאמינים כי אלו הם מיומנויות חשובות שיבואו לידי ביטוי בשלב השילוב במסגרת המשך לאחר בית דניאלה, ובהתמודדויות בהמשך חייהם.

bottom of page