top of page

מרכז למידה

אחד האתגרים עבור בני נוער המתמודדים עם קשיים נפשיים הוא לקום, ללכת לבית ספר ולהתמיד בשגרת למידה, תחום זה הופך למשמעותי ועיקרי בהליך השיקום שלהם. למרכז הלמידה של בית דניאלה יש תפקיד משמעותי ברכישת מיומנויות שיאפשרו לחניכים לעשות את הדבר החשוב בשלב זה של חייהם, והוא להתמיד, ללמוד ולהיות בבית הספר כמו בני גילם. תכנית הלימודים הותאמה לזמן השהות של החניכים בבית דניאלהו. בזמן השהות הקצרה בבית דניאלה לחניכים יש אפשרות לסגל ולרכוש מיומנויות למידה, לגשת למבחנים, ליצור אינטראקציה עם מורים ועמיתים בסביבה בטוחה ולא שיפוטית. ביחד עם התמודדות וחוויות הצלחה גם בתחום הלמידה.

bottom of page