top of page

עמיתים וחיי חברה

עבור בני נוער, חיי חברה הם עניין מרכזי ומהותי בשלב זה בחיים. עם זאת עבור נוער עם קשיים נפשיים, זה אתגר מורכב. לא פעם הם מרגישים שונים ופעמים רבות נחותים מבני גילם ובכך מבודדים את עצמם מהחברה. עם זאת הם כמהים לתקשורת עם חברים ולמערכות יחסים.בית דניאלה מאפשר להם להיות בקבוצת השווים שלהם יחד עם חברים המתמודדים כמוהם, זו חוויה מחזקת ומשחררת. בבית דניאלה קיימת סביבה בטוחה המאפשרת להם ללמוד ולתרגל כישורים חברתיים תוך כדי קבלת הדרכה צמודה במיומנויות חברתיות.

bottom of page