top of page

מנהל טיפול באמצעות כלבים

עופר ביטון

חלוץ בטיפול באמצעות כלבים בישראל, עופר החל את עבודתו בתחום בשנת 2005 עם הקמת בית הספר לטיפול באמצעות כלבים באוניברסיטת בר אילן. כיום הוא עומד בראש החוג לטיפול באמצעות כלבים בקמפוס “ברושים” בתל אביב. בנוסף להיותו מטפל כלבים מנוסה, עופר מכשיר צוותים טיפוליים במסגרות שונות בארץ ונותן שירותי ייעוץ לכלביות ולמוסדות טיפוליים. בשנת 2010 הקים עופר את הכלבייה הטיפולית הראשונה בישראל במעון מסילה. הכלבייה הטיפולית משרתת בני נוער בסיכון מהמכון ומחוצה לו, וקבוצות של נערים בעלי צרכים מיוחדים. בין היתר, עופר מעניק שירות למחלקה הפסיכיאטרית לילד ולמתבגר בבית החולים הדסה.

bottom of page