top of page

ההורים כמטפלים עיקריים

התוכנית בבית דניאלה היא קצרת מועד בזמן שההורים הם לנצח. מתוך הכרה בכך שלהורים יש השפעה הטיפולית משמעותית עבור ילדיהם. בבית דניאלה מאמינים בתהליך משותף יחד עם ההורים, הכולל הדרכת הורים פרטנית, קבוצת DBT ייעודיות ומפגשים משותפים של המשפחה לאורך התהליך.
מטרתו של בית דניאלה היא להעצים את ההורים וללמדם להכיל ולתמוך בילדם המתמודד. ההורים מקבלים תמיכה והדרכה מתמשכת שמאפשרת להם להתמודד ולהגיב בצורה מותאמת ומדויקת עבור הילד שלהם. בנוסף הם לומדים כיצד לשמור על האיזון והרווחה האישיים שלהם.

bottom of page