top of page

טיפול באמצעות כלבים

לחניכים של בית דניאלה יש יחסים הדדיים עם הכלבים הטיפוליים. באמצעות אחריות ישירה לטיפול בכלבים, החניכים לומדים על קבלה ללא תנאי, אהבה, תמיכה, אמון, אמפתיה, אחריות, היגיינה ושיגרת יומיום בריאה. לעתים קרובות בני נוער המתמודדים עם קשיים נפשיים סגורים בפני אנשים אחרים, אך לרוב הם אינם סגורים בפני בעלי חיים. לכלבים יש ערך טיפולי עוצמתי שמאפשר גישה לעולם פנימי של הנערים, זה שלרוב נעול בפני עצמם ובפני אחרים. הכלבים מאפשרים לחניכים להשליך עליהם את הרגשות הכמוסים שלהם ולתקשר את התחושות שלהם החוצה באמצעות הכלבים. בנוסף, הכלבים עוזרים לחניכים לרכוש מיומנויות של ויסות ועזרה בזמני מצוקה וסבל.

bottom of page