top of page

מטבח טיפולי

הנערים בבית דניאלה מכינים ומבשלים לעצמם ארוחות טריות ובריאות ביחד עם הצוות באופן יומיומי. אצלנו בישול הוא לא רק מיומנות חיים בסיסית המפתחת עצמאות, אלא הוא גם אלמנט טיפולי ובריאותי של לקיחת אחריות. כמו כן הנערים עם הפרעות אכילה נאבקים בחרדה ופחד הקשורים לאוכל, נחשפים ומודרכים להרגלי אכילה נורמטיביים וגישה בריאה לאוכל ולהכנת מזון בסביבה תומכת בחברת בני גילם שאינם סובלים מהפרעות אכילה.

bottom of page