top of page

שילוב הדרגתי בקהילה

השלב השלישי בתוכנית האישית של הנער, הוא שילוב מחדש בחיי הקהילה, בבית ספר, תנועות נוער, חברים, פעילויות פנאי ועוד. המטפל העיקרי שמלווה את הנער עוזר לו ביישום תוכנית השילוב הדרגתית אשר מותאמת אישית לכל הנער. השילוב ההדרגתי של הנער בעזרת הצוות מסייע לו בעמידה באתגרים הבלתי נמנעים שצצים בדרך.במהלך השנה משתלבים החניכים של בית דניאלה בפרויקטים שמטרתם לייצר מעורבות עם הקהילה לדוגמא, התנדבות במחסן בגדים בצור הדסה, תרגול באילוף כלבים עם ילדים מכיתות תקשורת באזור.

bottom of page