top of page

תוכנית בוגרים

מענה נוסף ברצף הטיפולי שבית דניאלה ייסדה היא תכנית הבוגרים. תוכנית זו מיועדת למי שסיים את התהליך בבית דניאלה התוכנית כוללת פגישה שבועית לבוגרים שנועדה להקל על המעבר מהאחזקה הצמודה בתוכנית הרגילה בבית דניאלה אל עצמאות הנערים בחיי קהילה. תוכנית הבוגרים מתקיימת באופן שבועי בשעות אחר הצהריים ומורכבת מקבוצת תמיכה, טיפול באמצעות כלבים וארוחה שהנערים מכינים ואוכלים יחד. שילוב ייחודי ועוצמתי זה מעניק לבוגרים תחושה של קהילת השווים שבה הם יכולים לחלוק בבטחה חוויות מבית הספר, לשתף באתגרים העומדים בפניהם מבחינה חברתית ורגשית. בנוסף, התוכנית גם מספקת להם הזדמנות לזהות מה הם צריכים כדי להצליח בשבוע הקרוב. בעזרת רכז הקבוצה, הם מגדירים יעדים אישיים לשבוע הקרוב.
הנערים מצטרפים לקבוצה כחודש לפני שהם אמורים לעזוב את בית דניאלה וממשיכים בתוכנית בממוצע 4 עד 6 חודשים לאחר עזיבתם. ככל שהבוגרים משתלבים יותר בקהילה, הם מרגישים שהקבוצה פחות רלוונטית ובאופן טבעי מפסיקים להגיע למפגשים. את מקומם בקבוצה תופסים חניכים חדשים שסיימו את שהותם בבית דניאלה.

bottom of page